Misyon & Vizyon

 * Endüstriyel Sanayi Ekipmanları ve İş Makineleri ve Yedek Parçaların satışı konusunda hizmet veren İLKERLER OTOMOTİV olarak;

 
* Misyon, vizyon ve temel değerlerimiz çerçevesinde; çağdaş, uluslararası standartlar doğrultusunda oluşturduğumuz işletim ve yönetim sistemimiz ile müşterilerimize hizmet vermeyi,
 
* Bilgi, tecrübe ve güvenin üzerine yükseltilmiş bir temelle, ilkeli, dürüst, kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi amaç edinmiş çalışanları ve yönetimi ile hizmetlerimizi gerçekleştirmeyi,
 
* Hizmetlerimizi yerinde ve zamanında kontrol ederek, gerekli çözümleri üretip, müşterilerimizi sürekli bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi,
 
* Çalışanlarımızı sürekli eğiterek, hizmet sunumunda ekip ruhu ile hareket  etmelerini sağlamayı,
 
* İş sağlığı ve güvenliği için gerekli imkânları sağlayan, çalışma ortamını güvenli hale getirerek üretim faaliyetlerinin çevreye etkilerini kabul edilebilir sınırlar dâhilinde tutmayı ve kirliliğini önlemeyi,
 
 * Sorumluluklarının bilincinde davranarak kazandığı haklı saygınlığı sürdürmeyi, yasal mevzuatlara uymayı ve sürekli gelişmeyi bir hedef kabul etmiştir.

 

POLİTİKAMIZ


FEDERAL POWER CORPORATION olarak;
► Yük kaldırma, yük taşıma ve istifleme makinelerinin üretilmesine ve geliştirilmesine öncülük etmek, ülke ekonomisine katkı ve istihdam artışı sağlamak,
► Modern üretim yöntemleri ve ideal hammaddeleri kullanarak müşteriye en ekonomik ve kaliteli ürünün sunmak,
► Gerekli eğitimlerle şirket çalışanlarının üretim ve hizmet bilincini sürekli geliştirmek, tüm çalışanlarımızla, daha bilinçli ve sorumluluk alarak, hizmet ve kalite seviyemizin yükseltilmesini sağlamak,
► Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm birimlerimizin toplam kalite felsefesi çerçevesinde sürekli iletişim ve takım çalışması neticesinde, gelişmelerini sağlamak,
► Doğal kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak çevreye duyarlı olmak,
► Ulusal ve Uluslararası standartları, yasal gereklilikleri benimsemek, gereklerini yerine getirmek,
► Yönetim Sistemleri uygulanırken tüm paydaşlarımızın beklentilerini dikkate almak,
► Kirliliğin önlenmesini ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
► Bütün atıkların kontrolü ile maksimum geri kazanılmasına veya bertaraf edilmesine önem vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
► Enerji tüketiminde modern teknolojiler uygulayarak, enerji tasarrufuna önem vermek; doğal kaynak, hammadde ve enerji kullanımını azaltmak, atıkları en aza indirgemek, olası kirliliği mümkün olduğunca önlemek,
► Şirket içinde çevre yönetim sistemi ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
► Tedarikçilerimizi, yasal mevzuata ve Federal Power Corporatıon’ ın Yönetimi Sistemi ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek,
► Modern iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını kullanarak tesisimiz üzerinde genel koruma ve önleme tedbirleri alarak sürekli iyileştirmek, genel korumanın yeterli olmadığı durumlarda kişisel korunma tedbirleri almak,
► Hedef sıfır iş kazası prensibi ile çalışmak, kazalara ve sağlık bozulmalarına sebebiyet verebilecek tehlikelerin oluşmasını engellemek, tehlikeli ortamlarla ilgili genel koruma önlemlerini almak,
Firmamızın Politikasıdır.

GENEL MÜDÜR