Kalite Politikamız
 • Otomotiv yedek parça, enerji sistemleri ve iş makinaları sektörüne yönelik ürünlerin, üretilmesine ve geliştirilmesine öncülük etmek, ülke ekonomisine katkı ve istihdam artışı sağlamak,
   

 • Modern üretim yöntemleri ve ideal hammaddeleri kullanarak müşteriye en ekonomik ve kaliteli ürünü sunmak,
   

 • Gerekli eğitimlerle şirket çalışanlarının üretim ve hizmet bilincini sürekli geliştirmek, tüm çalışanlarımızla, daha bilinçli ve sorumluluk alarak, hizmet ve kalite seviyemizin yükseltilmesini sağlamak,
   

 • Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm birimlerimizin toplam kalite felsefesi çerçevesinde sürekli iletişim ve takım çalışması neticesinde, gelişmelerini sağlamak,
   

 • Doğal kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanarak çevreye duyarlı olmak,
   

 • Ulusal ve Uluslararası standartları, yasal gereklilikleri benimsemek, gereklerini yerine getirmek,
   

 • Yönetim Sistemleri uygulanırken tüm paydaşlarımızın beklentilerini dikkate almak,
   

 • Kirliliğin önlenmesini ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
   

 • Bütün atıkların kontrolü ile maksimum geri kazanılmasına veya bertaraf edilmesine önem vermek, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
   

 • Enerji tüketiminde modern teknolojiler uygulayarak, enerji tasarrufuna önem vermek; doğal kaynak, hammadde ve enerji kullanımını azaltmak, atıkları en aza indirgemek, olası kirliliği mümkün olduğunca önlemek,
   

 • Şirket içinde çevre yönetim sistemi ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
   

 • Tedarikçilerimizi, yasal mevzuata ve İlkerler Otomotiv A.Ş.’ nin Yönetim Sistemi ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik etmek,
   

 • Modern iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını kullanarak tesisimiz üzerinde genel koruma ve önleme tedbirleri alarak sürekli iyileştirmek, genel korumanın yeterli olmadığı durumlarda kişisel korunma tedbirleri almak,
   

 • Hedef sıfır iş kazası prensibi ile çalışmak, kazalara ve sağlık bozulmalarına sebebiyet verebilecek tehlikelerin oluşmasını engellemek, tehlikeli ortamlarla ilgili genel koruma önlemlerini almak,